er opsvinget mon på vej?

markedet bevæger sig

6. august 2013 af brian hensrik, ejendomsmægler og valuar, mde

er opsvinget mon på vej?

Der er mange måder at vurdere et samfunds økonomiske velbefindende på. Bilsalget, beskæftigelsen og boligmarkedet er tre typiske indikatorer.

Med en fremgang på knap 10% i forhold til sidste år er salget af personbiler gået frem for tredje år i træk, og Danmarks Statistik har netop meddelt, at i første kvartal af 2013 kom cirka 1300 personer i beskæftigelse i forhold til kvartalet før. Inden for boligsalg kan vi så lokalt supplere med, at juli 2013 med 21 salg er den bedste måned nogensinde i ejendomsmæglerfirmaet HENSRIKs snart fire årige eksistens.


Historisk plejer juli måned at være en stille måned, så når der også sker en positiv afvigelse på boligmarkedet, er der grund til at glæde sig.


Markedet bevæger sig
Men enlig svale gør jo ingen sommer, som man siger, så er disse indikatorer kun forbigående lysninger i den globale økonomiske afmatning, der nu har varet i 4-5 år, eller er der som boligkøber eller boligsælger anledning til at tro på, at der er antydninger af et mere varigt opsving på vej?


Som lokal ejendomsmægler vil vi ikke gøre os til eksperter på bilsalget eller beskæftigelsen, men vi kan mærke og måle forandringer på boligmarkedet. Og denne sommer bevæger markedet sig.

Forårets boligsælgere på jagt


I dag får næsten ingen danskere lov til at købe en ny bolig uden at have solgt den gamle. De boligejere, der solgte i foråret, har derfor – trods varmen – brugt sommeren til at finde ny bolig, idet tidspunktet for, hvornår de skal være ude af deres nuværende bolig, nærmer sig.


Tidligere på året har vi oplevet, at det primært var de billigere ejendomme, der blev efterspurgt og handlet. I juli måned har vi oplevet salg af ejendomme fra knap 600.000 og op til 9 millioner. Det betyder altså, at en meget større del af markedet er i bevægelse, og at ejendomme, der tidligere kunne være til salg i lidt længere perioder end gennemsnittet på grund af prisniveauet, nu bliver efterspurgt igen.


Salgsperioderne varierer
Som det fremgår af www.boligsiden.dk/maegler er vores mæglervirksomhed gennemsnit 115 dage om at sælge en bolig, men den enkelte boligs salgsperiode er meget forskellig. Nogle af de boliger, der blev handlet i juli måned, blev solgt via netværk uden at være blevet annonceret. Andre har været på nettet i 14 dage og i mellemgruppen har nogle ejendomme ligget i 3-4 måneder. I den tungere ende har enkelte været til salg i et år eller længere. Her har vi sammen med sælgerne holdt en del statusmøder, hvor strategien er blevet vendt og drejet mange gange, og til sidst er boligerne blevet solgt, hvilket jo er formålet med hele øvelsen.


Større lokaler
I foråret blev vi ramt af en vandskade, men med hjælp fra Hotel Prindsen, der er vores meget venlige nabo, kunne vi næsten uhindret fortsætte vores kunderådgivning og forretning gennem de syv uger, hvor vores lokaler blev sat i stand. Nu er vi flyttet tilbage til nyistandsatte og endnu større lokale, idet vi har benyttet lejligheden til at overtage nogle af de kvadratmeter, der tidligere hørte til den nu fraflyttede forretning ”Tøj og Sko”.


Også aktivitet i Erhverv
Det er ikke kun på det private boligmarked, vi har oplevet øget bevægelse. Også i vores erhvervsafdeling, som vi startede den 1. februar i år, har vi oplevet et - for årstiden - uventet højt aktivitetsniveau.


Vi skal ikke kunne sige, om opsvinget er kommet til Roskilde, ej heller om det er kommet for at blive. Men vi kan melde om en sommer med et - for årstiden - usædvanligt højt antal handlede boliger og lejemål. Og sammenholdt med øget bilsalg og højere beskæftigelse, så synes vi ærligt talt, der er grund til lidt optimisme midt i varmen.


Fortsat rigtig god sommer!